IPX-440 Intensity ใจมันล้าเสียบฟ้าหลังฝน

IPX-440 Intensity ใจมันล้าเสียบฟ้าหลังฝน

IPX-440 Intensity ใจมันล้าเสียบฟ้าหลังฝน

หลังพายุสงบ ไม่รู้ว่าเรื่องระหว่างเราจะจบไปในทิศทางไหนกันนะ ผลงานเดือนกุมภาพันธ์ของสาวสาวพี่ใหญ่ของค่ายอย่างสึบาสะกับผลงานแนวดราม่าของความรักต้องห้ามกลางสายฝน